Formulari
de proposta

DADES PERSONALS

LA TEVA PROPOSTA
La comunicació de les dades personals que consten en aquest formulari suposa l’autorització perquè s’incorporin a un fitxer automatitzat de l’Ajuntament de Capdepera. Així mateix, aquestes dades són objecte de protecció d’acord amb les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Per aquest motiu, podeu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos personalment a l’Ajuntament de Capdepera (Carrer de Ciutat, 20, 07580 Capdepera, Illes Balears).